Thi công sơn bả |

Thi công sơn bả

Thi công sơn bả tại nhà chị Thủy tại 3940 tòa nhà HH3c Linh Đàm. Ngay sau khi đường điện được đi lại cẩn thận và đẹp đẽ các bạn sơn và trần bắt đầu công việc của mình. Tường được róc lớp sơn cũ và sẽ được bả lại cẩn thận trước khi sơn lót và sơn màu. Bức tường của căn hộ khi được róc cũng cho thấy là chất lượng bức tường không thực sự tốt khi vữa chát rất mủn, thiết xi mà nhiều cát. Việc đó có ảnh hưởng đến tốc độ nhưng với trách nhiệm và mục tiêu hoành thành tốt sản phẩm đã được anh em làm chuyên tâm và cố gắng hết mình.

thi công sơn bả thi công sơn bả thi công sơn bả thi công sơn bả thi công sơn bả

Với mục tiêu hướng tới chất lượng thi công để có được sự tín nhiệm của gia chủ và thương hiệu cho Dream Home các anh em đã không ngừng phấn đấu và cố gắng.

Căn hộ vẫn đang tiếp tục thi công những hạng mục tiếp theo và tôi sẽ liên tục cập nhập tiếp cho các đội lên tinh thần chiến đấu 100% công lực.

Thiết kế xây dựng nội thất Dream Home – Bạn hài lòng – Chúng tôi hãnh diện.